RÖKLUCKOR & Brandskydd


Enligt LOS, Lagen om Skydd mot Olyckor, skall fastighetsägare  arbeta systematiskt med sitt brandskydd och bland annat tillse att  säkerhetsutrustning kontrolleras. För rökluckor har det inte funnits  officiella och gemensamma regler för hur underhåll skall utföras och  många fastighetsägare har svävat i ovisshet om vad som skall göras.
I många fall har det fått till följd att inget underhåll  har skett  och att  felaktiga och ibland obrukbara rökluckor ger ett falskt skydd mot brand- och rökgasspridning. Om det blir en brand finns det rökluckor i entrén på varje  trapphus. Bakom luckan finns det ett reglage som styr en röklucka på yttertaket, eller i övre trapphuset, på väggen sitter en röklucka som styr denna funktion, denna öppnas av Brandkåren för att få  bort röken i trappen. Det är viktigt att personal snabbt hittar luckan, och att den fungerar när brandmannen utlöser rökventilatorn. Detta medgör att en  evakuering för hyresgästerna kan använda trapphuset ut  från fastigheten, även för den fortsatta  brandinsatsen, måste detta fungera. Rökluckans funktion ska besiktigast och funktionstestas en gång per år.

I vårt arbete med Besiktning av Brandventilation/rökluckor har vi noterat att denna funktionskontroll ofta kan vara eftersatt, därav tänkte vi göra er uppmärksam på denna  problematik samt erbjuda  er en total  entreprenadlösning.

MP2 Development AB kan erbjuda:   

-  En årlig besiktning och genomgång av rökluckor. 
-  Reparation och underhåll av rökluckor. 
-  Återsällning av rökluckor efter incident. 
-  Jourverksamhet. 
-  Komplett dokumentation över alla arbeten och insatser. 


PDF dokument med lagar och regler

 

Automation

 

 

E-mail: service@mp2dev.se