FÖrsÄljning och marknadsfÖring

MP2 kan verka som agent eller återförsäljare för en kunds produkt eller system om det sammanfaller med företagets egna intresse- eller affärsområde.

MP2 kan även hjälpa till med att ta fram mäss- och utställningsmaterial samt även delta som extra stöd och hjälp vid utställningar för att sprida företags information om produkt, visioner och affärsidé.

 

 

Automation

 

E-mail: service@mp2dev.se