Utbildning

MP2 har stor erfarenhet av att hålla i teknik-, försäljnings- och marknadsförings utbildningar på en nationell- eller internationell marknad.

Vi kan även utarbeta ett helt nytt utbildningsmaterial eller omarbeta ett befintligt. MP2 kan vara det företaget som kan hjälpa till och avlasta ett företag som är i expansion eller tillfälligt saknar personella resurser.

 

 

Automation

 

 

E-mail: service@mp2dev.se