MP2 Development AB

MP2 är ett företag som har en lång och samlad erfarenhet från många olika teknik- och affärsområden. Företaget syftar till att finna kort- eller långsiktiga projekt där det är möjligt, och inom olika verksamhets-områden som omfattas av företagets verksamhetsbeskrivning.

För att möjliggöra detta så har företaget förutom sin egen samlade erfarenhet och kompetens, tillgång till ett nätverk av olika kompetenser som gör det möjligt för företaget att åtta sig uppdrag från enstaka projekt till hela entreprenader på en nationell- eller internationell marknad. Det är viktigt för oss att företaget uppträder ärligt, lojalt och med stor diskretion mot sin uppdragsgivare eller i ett samarbete med en kund. Med dessa viktiga grundegenskaper kommer man att kunna skapa grunden för en långsiktig god relation som kan komma båda parter till godo.

 Konsultation

Kontakta gärna oss för en konsultation, så ska vi komma tillbaka med en plan för hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

 
Vi kan teckna service- och ramavtal för samtliga tjänster som vi erbjuder.